@.1 Defineşte canalele de la semnale înmagazinate
Software HERCULES ALACER 2008 ® este indicat în mod particular pentru cei care utilizează sala de încercări pentru îmbunătăţirea motoarelor. Lucrează în mediul WINDOWS şi administrează direct înmagazinarea datelor
următoarelor canale:

 • senzori de percepere rotaţii arbore frână, provenind de la microGICO
 • semnale ce provin de la celula de sarcină pentru sesizarea cuplului motor provenind de la microGICO
 • temperatura mediului, presiunea atmosferică şi umiditatea relativă
 • intrări pentru semnale analogice provenind de la condiţionatori de temperatură PT100, TC sau senzori de presiune
 • I/O digitale

@.2 Calcule
Software-ul calculează în mod automat:

 • puterea reală
 • coeficient de corecţie atmosferică (posibilitate de a programa formula)
 • puterea corectată în baza coeficientului de corecţie atmosferică şi al coeficientului de corecţie mecanic ce poate fi programat în pagina de configurare a sistemului
 • consumul specific în baza consumului orar primit de la instrumentul de măsură

@.3 Configurarea sistemului
Software-ul de administrare este foarte flexibil şi în consecinţă poate fi configurat în mod complet.
Pentru orice mărime înmagazinată, pot fi programate:

 • fondul scării
 • unitatea de măsură
 • formatul de vizualizare
 • comentariu

În plus este posibilă programarea:

 • formulei pentru calculul coeficientului de corecţie atmosferic
 • coeficientul de corecţie mecanic
 • raportul de transmisie

@.4 Gestiunea datelor plăcuţei
Pentru orice model de motor în producţie este posibil introducerea unei fişe tehnice care să cuprindă principalele date ale motorului în discuţie, similar a celei care este în prezent în folosinţă la sediul Dvs.
Este posibilă, ulterior, efectuarea unor căutări ordonate în baza unui dintre punctele enumerate mai sus.@.5 Gestiunea ciclurilor
Este posibilă programarea ciclurilor automate în care operatorul defineşte probele de efectuat şi pragurile de alarmă. Sistemul este în măsură să dirijeze toate aparaturile de comandă (alimentatoare, actuatori, sesizori,…) din sala de încercări datorită instrumentelor de I/O în posesia sa. Pot fi setate cicluri de putere sau cicluri de rodaj al motorului comandând selectarea automată a modului de funcţionare a
alimentatorului şi a actuatorului.
Înmagazinarea datelor obţinute de la alte instrumente externe, sau comandarea lor, se realizează numai dacă este setată. Se poate decide şi efectuarea unei opriri momentane a motorului, urmată apoi de o ulterioară pornire sau începutul ciclului întrerupt În acest mod pot fi executate cicluri complet personalizate.
ATENŢIE O astfel de funcţionare este realizabilă numai dacă este prevăzut cu un ACTUATOR ELECTRONIC şi control electronic al frânei

@.6 Gestiune prag de alarmă
În cazul în care sunt depăşite limitele definite în faza de setare a ciclului, sistemul ia măsuri de semnalare video care te avertizeaza ca este o avarie şi comută la o ieşire digitală la care va fi apoi conectată la circuitul hardware extern de administrare alarme care ar putea lua măsura, de exemplu, de oprire a motorului în probă

@.7 Memorizarea şi imprimarea datelor
În timpul executării unui ciclu automat sau a unei probe cu administrare manuală este posibilă efectuarea memorizarea în mod automat sau manual a datelor primite şi calculate. La sfârşitul încercării sistemul eliberează un buletin în care sunt reproduse datele relevate.

@ 8 “BLACK-BOX “
Constă în memorizarea constantă a ultimelor 200 de evenimente cu frecvenţă de memorare ce va fi setată şi care vor fi „congelate” la apariţia unei alarme.
Această funcţiune este foarte utilă pentru analizarea motivului pentru care a apărut alarma sau s-a produs ruperea motorului