Cutiile de temperatură şi presiune produse de noi sunt realizate în interiorul unor cutii metalice şi sunt alcătuite din senzori de temperaturi şi presiuni în funcţie de nişte canale ce sunt destinate acestei folosiri.
În mod obişnuit aceste cutii de temperaturi şi presiuni sunt compuse din: un nr. de 6 intrări pentru temperaturi tip K, un nr. de 6 intrări pentru presiune, dar pot fi realizate şi sisteme cu un nr. de N canale, limita este dată numai de interfaţa de înmagazinare date.

În acest caz particular clientul a dorit un sistem de înmagazinare prevăzut cu o cutie de 30 canale de temperatură, 10 canale de presiune şi dotată cu o centrală barometrică: presiune mediu, temperatură mediu şi umiditate relativă pentru calculul automat al CCA.

În mod normal aceste cutii se aşează la marginea bancului, dar pentru o mai bună administrare putem furniza un braţ mobil care să permită deplasarea cutiei în poziţia cea mai convenabilă. Structura acestui braţ mobil, pe care îl vom numi GIRAFĂ este de formă tubulară din inox de dimensiuni consistente pentru a permite suportarea şi a unor greutăţi ridicate. Tot ansamblul se roteşte pe rulmenţi, iar blocarea GIRAFEI este determinată de o fricţiune mecanică care este prevăzută ca şi accesoriu.